פיסול

sc-pict פיסול בעץ ובאבן מאד קשור לחיים קודמים ולתת מודע. אני אוהב את החומר כפי שהוא בטבע, לעתים נופח בו רוח ולעתים חושף את הרוח שבו.

לימודי פיסול
מתקיים קורס פיסול שנתי בין 28 מפגשים. הפיסול מתייחס ליצירה אישית ואינטואטיבית בקבוצות קטנות של עד 8 איש. במקום כלי פיסול וגלוף מכל סוג. נלמדת טכניקה ונרכשת מיומנות טכנית גבוהה כאמצעי לביטוי אישי. לימוד רב מתקיים בתהליכי התבוננות משותפים. בסיום השנה אני שואף לקיים תערוכה קבוצתית בגלריה מתאימה.
קיימת אפשרות ללימוד אישי בזמן חופשי.