גבעת חביבה

גבעת חביבה, מרכז יהודי-ערבי.
2002

שיתוף פעולה עם אתי, מנהלת מרכז האומנויות
וסעיד מהמועצה. הגזע המתין בעין-שמר ונתרם
על-ידי שלמה אראל.
השתתפו בפרויקט: חרובי, טל בשן, מירווט
עיסא ושלמה אראל.
הנוער היגיע מהכפר הערבי מייסר ומבתי הספר האזוריים.
בתהליך מרוכז של שבועיים יצרנו הכרות בין בני
הנוער ויחדיו נבחרו וגולפו סמלי שלום.
המפגש המרוכז היה מוצלח,
התאפיין באירוח נפלא ומקצועי
עם רגישות רבה.


סמלים למעלה – מלמטה

ייונת השלום – הכרות של הבית
דולפין – שמחה, משחק, אינטלגנציה גבוהה
שמש מאירה על גוזלי יונה
ידיים יוצאות מהשורשים אל עבר פרח
לב הזהב שבמרכז השמש