גלריה

Library and beech wood chair. The library is compiled from pieces and disassembled to parts
Picture 2 of 32

ספריה וכסא מעץ אשור, הספריה פריקה לחלוטין, מחברים יפניים ידניים.

ירון ומיטל