סביבה

היציאה מחלק זה של הסדנה מובילה לשביל ישראל
וליער בו נשתלים עצים מסוגים שונים, מתפתה
גן בוטני צעיר עים זני עצים מיוחדים כמו ארזים,
פיקוס, סוקיה, אלון שעם ועצי פרי. השתילה היא
בתמורה לעץ שאנו משתמשים – אחד תמורת אחד.
והיא נעשית עם הלקוחות ובחלקה תוך שיתוף
פעולה עם משתלת אשתאול, קק”ל.

אזור הטיפי הוא אזור המגורים ומעגלי השיחה.

*******

בשנת 1854 הציעה ממשלת ארה”ב לקנות 2 מילון
אקר של אדמת הילידים האמריקאים בצפון מערב היבשת.

צ’יף סיאטלס (סיאטל) כתב מכתב תשובה לנשיא פרנקלין בדצמבר אתה שנה.
המתואר כחשוב והפואטי ביותר בנושא סביבה שנכתב אי פעם.