מציבים את הפסל

 מציבים את “חדש מפציע” מעל עין חנדק ( המשך יבוא)

מציבים את הפסל: תנועה לחדש מפציע