גלריה

עץ הספרים - מוזיאון ישראל
ירושלים, קיץ 2005

Picture 2 of 29