גלריה

עץ הספרים - מוזיאון ישראל
ירושלים, קיץ 2005

Picture 1 of 29